0

Cel mai tare din clasa Alexandra  Madalina
Scoala cu clasele I-VIII Nr.2 Tanganu

Scoala cu clasele I-VIII
Nr.2 Tanganu Clasa 2016-A

1

Cel mai activ din clasa Alexandra  Madalina
Scoala cu clasele I-VIII Nr.2 Tanganu